Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград по обособени позиции”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-12 14:33:21
№ 20160411szQn424301

Описание:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград по обособени позиции 

Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв.Изток, бл.4”

Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Лозница” №5, бл.108 ”

Обособена позиция №3 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джансъзов” №11, бл.102 ”

Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Княз Борис I”№6”.

Обособена позиция №5 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Лозница” №6, бл.5/5”.


Документи
38372016121404_документация.rar
39022016121404_енерг.обсл. Сграда ж.к. Запад ул. Стоян Джамсъзов №11 бл. 102.rar
40062016121404_Чертежи Обект 12 Стоян Джансъзов 11, бл.102.rar
40302016121404_Доклад за техническите характеристики Обект 12 Стоян Джансъзов 11, бл.102.rar
40452016121404_техн.паспорт Стоян Джансъзов 11, бл.102.rar
41542016121404_енерг.обсл. Сграда кв. Изток бл. 4.rar
42302016121404_арх.заснемане Асеновград, Изток, бл.4.rar
42422016121404_arh. zapiska Iztok, bl.4-1.rar
42582016121404_dokladИзток бл.4.rar
43122016121404_pasport Изток бл.4.rar
43272016121404_Обследване Изток бл.4.rar
44112016121404_енерг.обсл. Сграда ул. Княз Борис I № 6.rar
44372016121404_Arch zapiska Kniaz Boris I.rar
44522016121404_doklad Княз Борис I -6.rar
45072016121404_pasport Княз Борис I -6.rar
45252016121404_Обследване-Княз Борис I -6.rar
45392016121404_Княз Борис I -6.zip
46192016121404_енерг.обсл. Сграда ул. Лозница № 6, кв. Запад , бл. 5-5.rar
46432016121404_Обект 14 Чертежиул. „Лозница” № 6, бл.5.rar
47012016121404_Технически доклад - ул. „Лозница” № 6, бл.5.rar
47192016121404_Технически паспорт ул. „Лозница” № 6, бл.5.rar
47422016121404_н Сграда кв. Запад, ул. Лозница №5 , бл. 108.rar
48162016121404_арх.заснемане Лозница 5, бл.108.rar
48312016121404_арх.записка Лозница5, бл.108.rar
48562016121404_доклад обследване.rar
49122016121404_паспорт.rar
49282016121404_Обследване Лозница 5,бл.108.rar
50072016121404_канализация вътре.jpg
50242016121404_пропадане на място на водопроводна връзка.jpg
03042016201205_енерг.обследв. Сграда ул. Княз Борис І №6.rar

ПубликацияДата
Протокол №1 2016-06-02 15:45:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения на допуснатите участници 2016-06-14 15:20:00
Решение № А-1082/24.06.2016г. 2016-06-24 15:30:00
Протокол №2 2016-06-24 16:05:00
Протокол №3 2016-06-24 16:10:00
Решение за класиране на кандидатите 2016-06-24 16:10:00
Договор обособена позиция №2 2016-07-26 16:15:00
Договор обособена позиция №1 2016-08-01 14:55:00
Договор обособена позиция №5 2016-08-04 08:50:00
информация за сключен договор 2016-07-25 11:50:00
информация за сключен договор 2016-08-01 13:55:00
информация за сключен договор 2016-08-04 14:05:00
информация за сключен договор 2016-08-09 14:55:00
договор ОП4 2016-08-09 16:20:00
информация за изпълнен договор обект №4 2017-08-18 15:20:00
информация за изпълнен договор обект №15 2017-08-18 15:35:00

<-- Обратно към поръчки