Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград по обособени позиции

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-08 14:00:11
№ 20160407oqZG405371

Описание:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград по обособени позиции”

Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Васил Левски” №19

Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джансъзов” №4, бл.107 ”

Обособена позиция №3 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Цар  Иван Асен II” №78-80-82 ”

Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв.Изток, бл.1, вх.А, Б, В”

Обособена позиция №5 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Княз Борис I8


Документи
03472016081404_документация.rar
04152016081404_енерг.обсл. н Сграда бул. Васил Левски 19.rar
18302016081404_техн.обсл. бул. Васил Левски № 19.rar
18512016081404_енерг.обсл. н Сграда ул. Княз Борис I №8.rar
19282016081404_техн.обсл. ул. Княз Борис I № 8-12.rar
33202016081404_енерг.обсл. Сграда ул. Иван Асен II № 78 80 82.rar
33492016081404_техн.паспорт-част1ул. Цар Иван Асен II-ри № 78, 80, 82.rar
33592016081404_техн.паспорт-част2ул. Цар Иван Асен II-ри № 78, 80, 82.rar
34112016081404_тех.доклад-част1ул. Цар Иван Асен II-ри № 78, 80, 82.rar
34182016081404_тех.доклад-част2ул. Цар Иван Асен II-ри № 78, 80, 82.rar
35252016081404_енерг.обсл. Сграда кв. Изток бл.1.rar
36222016081404_Технически паспорт - кв. Изток, бл. 1.rar
36442016081404_Технически доклад - кв. Изток, бл. 1.rar
36572016081404_Обект 13 Чертежи кв. Изток, бл. 1.rar
37512016081404_енерг.обсл. Сграда ул.Стоян Джансъзов №4 кв. Запад, бл.107.rar
38492016081404_Технически паспорт ул. „Стоян Джансъзов” № 4, кв. Запад, бл. 107.rar
39062016081404_техн.доклад-част1 ул. „Стоян Джансъзов” № 4, кв. Запад, бл. 107.rar
39262016081404_техн.доклад-част2 ул. „Стоян Джансъзов” № 4, кв. Запад, бл. 107.rar
39502016081404_Обект 9 Чертежи ул. „Стоян Джансъзов” № 4, кв. Запад, бл. 107.rar
45392016081404_Обект 10 Чертежиул. Цар Иван Асен II-ри № 78, 80, 82.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2016-05-12 16:35:00
Отговор на въпрос 2016-05-13 15:40:00
Протокол 1 2016-05-30 16:30:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения на допуснатите участници 2016-06-13 15:40:00
Протокол №2 2016-06-16 16:00:00
Протокол №3 2016-06-16 16:00:00
Решение за класиране на кандидатите 2016-06-16 16:00:00
Частично прекратяване 2016-06-17 16:35:00
Договор за изпълнение обособена позиция 3 2016-07-07 12:15:00
Договор за изпълнение обособена позиция 4 2016-07-07 12:20:00
Договор за изпълнение 2016-07-14 14:55:00
Договор за изпълнение 2016-07-14 14:55:00
информация за сключен договор 2016-07-07 14:10:00
информация за сключен договор 2016-07-12 15:25:00
информация за сключен договор 2016-07-13 13:45:00
информация за изпълнен договор 2017-01-04 13:50:00
информация за изпълнен договор 2017-04-25 14:20:00
информация за изпълнен договор 2017-04-11 15:30:00
информация за изпълнен договор обект №6 2017-11-07 14:10:00

<-- Обратно към поръчки