Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград по обособени позиции”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-05 16:27:53
№ 20160404LuOt380214

Описание:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград по обособени позиции” 

Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джамсъзов” №10

Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джамсъзов” №5 

Обособена позиция №3 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Хаджи Димитър Стоилов” №2

Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Цар  Иван Асен II” №104-106-108 ”

Обособена позиция №5 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джамсъзов” №7


Документи
03352016051504_документация.rar
04112016051504_Енергийни обследвания.rar
47342016051504_техн.обследвания.СС Асеновград кв. Запад, ул. Стоян Джамсъзов № 10, бл. 100.rar
48232016051504_техн.обследвания.СС Асеновград Хаджи Д. Стоилов №2 бл. 3- 8.rar
55072016051504_техн.обследвания.СС Запад – 86 Асеновград, ул. Стоян Джансъзов № 5, кв. Запад, блок 105.rar

ПубликацияДата
технически доклад-част 1,2,3, ул. „Стоян Джансъзов” № 7, кв. Запад, бл. 104 2016-04-05 16:45:00
технически паспорт, чертежи - ул. „Стоян Джансъзов” № 7, кв. Запад, бл. 104 2016-04-05 16:45:00
техн.обследвания.СС блок 104 Асеновград, ЖК Запад, ул.”Стоян Джамсъзов” №7, вх.А 2016-04-05 16:55:00
Протокол №1 2016-05-26 16:05:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения на допуснатите участници 2016-06-13 15:40:00
Протокол №2 2016-06-16 15:50:00
Протокол №3 2016-06-16 15:50:00
Решение за класиране на кандидватите 2016-06-16 15:55:00
Протокол №4 2016-06-23 12:05:00
Решение № А-1073/23.06.2016г. 2016-06-23 12:05:00
Договор за изпълнение 2016-07-14 15:00:00
Договор за изпълнение 2016-07-14 15:00:00
Договор 2016-07-21 10:35:00
Договор обособена позиция №2 2016-08-05 09:10:00
Договор обособена позиция №3 2016-08-05 11:50:00
информация за сключен договор 2016-07-20 11:55:00
информация за сключен договор 2016-07-12 14:35:00
информация за сключен договор 2016-08-03 16:00:00
информация за сключен договор 2016-08-05 15:10:00
информация за изпълнен договор 2017-04-18 15:05:00
информация за изпълнен договор 2017-04-28 16:10:00
информация за изпълнен договор 2017-05-10 15:30:00
информация за изпълнен договор 2017-08-30 16:35:00

<-- Обратно към поръчки