Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на 4 /четири/ броя автомобили за нуждите на Община Асеновград, обособени в четири позиции

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-03-02 09:26:40
№ 20160301OXIP347635

Описание:

Открита процедура с предмет: "Доставка на 4                /четири/ броя автомобили за нуждите на Община Асеновград, обособени в четири позиции."


Документи
31192016020903_dostavka_avtomobili.rar

ПубликацияДата
Протокол №1 2016-04-20 08:50:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения на допуснатите участници 2016-05-16 16:30:00
Протокол №2 2016-05-26 09:55:00
Протокол №3 2016-05-26 09:55:00
Решение за определяне на изпълнител 2016-05-26 10:00:00
Прекратяване 2016-06-02 15:40:00
Договор за изпълнение обособена позиция 4 2016-06-14 13:50:00
договор ОП1 2016-06-21 16:30:00
информация за сключен договор ОП4 2016-06-14 13:40:00
информация за сключен договор ОП1 2016-06-21 15:55:00
информация за изпълнен договор ОП4 2016-07-07 14:55:00
информация за изпълнен договор ОП1 2016-07-08 16:05:00

<-- Обратно към поръчки