Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР по две обособени позиции

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-07-07 10:04:51
№ 20150629kULK128435

Описание:

Открита процедура с предмет: Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР по две обособени позиции


Документи
13322015071007_Injenering-blokove.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-07-24 16:00:00
Отговор на въпрос 2015-07-28 14:25:00
Протокол №1 2015-08-17 14:15:00
Съобщение за отваряне на цени и оценки по показател П1 2015-09-07 10:15:00
Протокол №2 2015-09-09 16:15:00
Протокол №3 2015-09-09 16:20:00
Решение за определяне на изпълнител 2015-09-09 16:25:00
Договор за изпълнение обособена позиция 1 2015-09-17 08:55:00
Информация за освобождаване на гаранции за участие 2015-09-17 14:40:00
Информация за освобождаване на гаранции за участие 2015-10-06 14:40:00
Договор за изпълнение обособена позиция 2 2015-10-29 10:20:00

<-- Обратно към поръчки