Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ЧЛ.19, АЛ.3, Т.9 И Т.10 ОТ ЗУО, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО МАШИННО МЕТЕНЕ И МИЕНЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА СЪДОВЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ГР. АСЕНОВГРАД, ВКЛЮЧИТЕЛНО КВ. ГОРНИ ВОДЕН И КВ. ДОЛНИ ВОДЕН.”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-03-23 12:27:34
№ 20200319Vnji1932547

Описание:

СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ЧЛ.19, АЛ.3, Т.9 И Т.10 ОТ ЗУО, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО МАШИННО МЕТЕНЕ И МИЕНЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА СЪДОВЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ГР. АСЕНОВГРАД, ВКЛЮЧИТЕЛНО КВ. ГОРНИ ВОДЕН И КВ. ДОЛНИ ВОДЕН.”


Документи
30122020231203_Сметосъбиране2020.rar

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки