Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-12-20 12:12:11
№ 20171220RwAK1067943

Описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка има за цел реализиране на дейности, свързани с подобряване инфраструктурата и благоустрояване на улиците на град Асеновград и населените места на територията на Община Асеновград. Дейностите включени в предмета на поръчката са строително-ремонти работи  с  цел подобряване на пътните настилки по улиците в град Асеновград и населените места на територията на Община Асеновград. Очаквани резулатати: 

•подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на пътните настилки; 

•осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат, са посочени в Техническата спецификация и Количествените сметки – част от  документацията за участие.


Документи
25562017201212_2017_УЛИЦИ публично състезание.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2018-01-04 16:25:00
Отговор на въпрос 2018-01-08 13:55:00
Отговор на въпрос 2018-01-11 13:55:00
Отговор на въпрос 2018-01-15 16:15:00

<-- Обратно към поръчки